Turvaässät blogi

08.06.2016

Oletko sinä, läheisesi ja yrityksesi turvassa?

Turvallisuus käsitetään monesti tunteena, jossa uhat ja riskit on minimoitu tai täysin poistettu. Tuota tunnetta voivat uhata yhtä hyvin niin henkilöt, onnettomuudet kuin yhteiskunnan tila.

Henkilökohtainen turvallisuus yhdistyy yleensä mielikuvana oman kodin turvallisuuteen, vaikka se todellisuudessa kattaa kaiken arkielämän, kuten työpaikan, ruokakaupan tai vaikkapa liikenteen.

Suurimpina uhkina kotia kohtaan koetaan varmastikin tulipalo ja murto. Työpaikan turvallisuudesta on vastuussa työnantaja tai tämän nimeämä turvallisuusvastaava. Kaupassa turvallisuutta ylläpitää hyvin usein vartija ja kaupan muu henkilökunta. Liikenteen toimivuudesta ja turvallisuudesta vastaavat monet eri tahot. Ja luonnollisesti aina ja kaikkialla vastuussa olet myös sinä itse.

Yrityksien turvallisuuden tunne taasen kehittyy paljolti taatusta tuloksesta. Siitä, että yritys pystyy huomenna ja ensi vuonnakin tarjoamaan työtä sitä tekeville ja voittoa omistajilleen. Tulipalo, vesivahinko tai työntekijän kokema tapaturma hidastavat toimintaa tai pahimmassa tapauksessa vaarantavat kaiken, mitä yritys on saavuttanut.

Tämän yhtälö myötä henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvien asioiden havaitseminen ja ennaltaehkäisy nousevat tärkeään asemaan yritystoimintaa turvatessa. Läheltä piti -tilanteet tulee käydä läpi tarkasti ja pyrkiä analysoimaan miksi asiat tapahtuivat ja kuinka ne voi estää tulevaisuudessa. Turvallisuutta ylläpitävä tekniikka on kehittynyt muun teknologian kanssa hurjaa vauhtia. Ammattitaidolla valittu, oikeanlainen tekniikka tuo usein ratkaisun moneen turvallisuusuhkaan.

Turvallista kesää!

- Mika

Ota
yhteyttä
Ilmainen
turva-
kartoitus