Turvaässät blogi

11.10.2016

Palo- ja pelastussuunnittelu

 

Pelastussuunnitelman luomisesta sekä siihen perehtymisestä on laadittu Suomen pelastuslaissa sitä koskeva pykälä. Pykälässä määrätään mm. pelastussuunnitelman sisällöstä sekä määräyksen alla olevista kohteista. Näitä kohteita ovat lähtökohtaisesti sellaiset paikat missä oleskelee paljon ihmisiä, missä vahingon tuottamat menetykset voivat olla suuret tai missä yleisesti onnettomuuksien sattuminen on todennäköisempää.

Mm. seuraavat kohteet kuuluvat määräyksen alle:

  • Sairaalat ja hoivakodit

  • Kirkot, kirjastot ja urheiluhallit

  • Isot ravintolat ja yli 400 m² myymälät

Pelastussuunnitelman tulisi olla yhtäaikaisesti monipuolinen ja yksinkertainen. Näin varmistetaan se, että esim. hoivakodeissa jokainen henkilökuntaan kuuluva jaksaa paneutua suunnitelmaan tullessaan ensi kertaa töihin ja aina kerran vuodessa.

Suunnitelman laadinnasta vastaa kohteella toimintaa harjoittava osapuoli sekä kiinteistön omistaja. Suunnitelman laatimiseen kannattaa pyytää apua paikalliselta pelastuslaitoksen edustajalta, tai vaikkapa antaa suunnitelman laatiminen täysin ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi.

Turvaässät tarjoaa myös palo- ja pelastussuunnittelua!

- Mika

 

Ota
yhteyttä
Ilmainen
turva-
kartoitus