Turvaässät blogi

18.10.2017

Vartijat vanhustenkin apuna

Useilla paikkakunnilla liikkumisapua kaipaavan vanhuksen apuun yöllisen vessahädän yllättäessä, ei riennäkään hoitaja, vaan vartija. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla, mutta pienemmät kunnat maaseuduilla usein turvautuvat käyttämään vartiointiyrityksen palveluita, ja välttävät näin hoitajan palkkaamisesta koituvat kulut. Useimmiten vartijalla ei ole ensiaputaitoja kummempaa hoitoalan koulutusta, mutta vartija on aina velvollinen konsultoimaan esim. ambulanssia, jos vaativampaa hoitotaitoa kaivataan.

Vanhuksen kaivatessa vaikkapa nostamisapua kaatumisen satuttua, hän ilmoittaa asiasta turvapuhelinpäivystäjälle usein turvaranneketta käyttämällä. Turvapuhelinpäivystäjä välittää tiedon auttamisen tarpeesta paikalliselle vartiointiyritykselle, jonne vartija lähtee välittömästi. Vartijat eivät siis suorita varsinaista kotihoitoa, vaan auttavat erikoistilanteen sattuessa. 

Ambulanssin kutsuminen paikalle suoritetaan aina ilman pidempiä miettimisiä, jos vähänkin siltä vaikuttaa. Vanhus ei useimmiten itse koe olevansa minkäänlaisen hoidon tarpeessa, ja jopa hieman häpeilee, että kutsui vartijan avukseen, mutta jos vanhus on kaatunut, niin ilmoitetaan siitä aina hoitajalle, jos siihen on mahdollisuus.

Turvaässien saama palaute turvapuhelinhälytysten hoitamisesta on ollut pääsääntöisesti aina positiivista. Olemme kasvattaneet kaikkien työntekijöidemme ensiaputaitoja viimeisen vuoden sisällä roimasti, ja etenkin vartijoiden ammattitaito hoitaa turvapuhelinhälytyksiä on kohennettu entisestään koulutuksilla!

Ota
yhteyttä
Ilmainen
turva-
kartoitus