Seloste henkilötietojen käsittelystä

Turvaässillä otamme vakavasti henkilötietoihin kohdistuvat määräykset ja ohjeet. Kunnioitamme jokaisen ihmisen yksityisyyttä, ja täten haluamme suojata omaamamme henkilötiedot lain vaatimalla tavalla. Tämä seloste kertoo lain vaatimat asiat tietosuojakäytäntöjen toteuttamisesta.

Rekisterinpitäjän tiedot

Henkilötietorekisteriä pitää Turvaässät Ky (0946799-3) ja tämä seloste koskee tätä yhtiötä. Turvaässät omaa vuonna 2019 kaksi virallista toimipistettä. Pääkonttori Jalasjärvellä (Kauppilantie 8) ja sivukonttori Kurikassa (Kärrytie 17).

Tietosuojavastaava yrityksessä on toimitusjohtaja Marko Haanpää. Tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostitse marko@turvaassat.fi tai puhelimitse numerosta +358 (0) 400 856 241.

Henkilötietojen keräämisen keinot

Turvaässät kerää henkilötietoja muutamalla eri tavalla, joista tässä tietoa. Kaikkien henkilötietojen keräämisellä pyritään löytämään uusia tapoja palvella asiakasta entistä paremmin. Henkilötietojen keräämistä tapahtuu suoralla yhteydenotolla, joka voi tapahtua molemminpuolisella aloitteella. Yhteydenotto voi tapahtua esim. sähköpostitse, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen täyttämällä kotisivuillamme (www.turvaassat.fi).

Henkilötietoja kerätään myös työnhakutilanteessa, jossa tavoitteena on löytää juuri oikeanlainen työntekijä haettavaan tehtävään. Tässä henkilötiedot voivat siirtyä esim. sähköpostiviestissä, suullisesti tai ansioluettelon muodossa. Turvaässät toivoo kuitenkin työnantajana, ettei työhön hakija paljasta arkaluontoista tietoa itsestään Turvaässille, jos ei itse harkitusti koe sen olevan tarpeellista tietoa työnantajan näkökulmaa ajatellen.

Myös palvelun tai tuotteen ostotilanteessa tapahtuu henkilötietojen siirtymistä Turvaässien haltuun. Tietoa näistä voi välittyä esim. sähköpostitse, suullisesti tai sopimustilanteessa. Henkilötietojen antamisesta vastaa aina tiedon alkuperäinen omistaja. Käytämme kotisivuillamme Google Ads -ohjelmaa, joka kerää esim. demografisia tietoja sivustolla käyneistä, joskaan nämä tiedot eivät henkilöidy yksilöllisesti kehenkään sivustolla käyneeseen.

Henkilötietojen keräämisen syyt ja tarkoitukset

Ensisijaisena tavoitteena henkilötietojen keräämisessä Turvaässät pitää sitä, että voimme palvella asiakkaita paremmin tietämällä tiettyjä kohdentavia asioita heistä. Esimerkkinä, vartioinnin toimeksiantosopimustilanteessa henkilötietojen kerääminen mahdollistaa sen, että voimme olla suoraan asiakkaaseen yhteydessä erilaisista kohdetta koskevista tiedotteista. Sama tapahtuu myös tuotteen tilausvaiheessa, jolloin tarvitsemme henkilötietoja mm. tuotteen asennusta ja sopimusta varten.

Turvaässät käyttää henkilötietoja myös markkinoinnissa, jolla pyrimme tiedottamaan tarjoamistamme turvallisuusratkaisuista ihmisille, joilla on turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Esimerkkinä, tarjotessamme kodin piha-alueelle sopivaa valvontakameraa, tavoittaa tieto tästä mahdollisuudesta sitä kaipaavan henkilön, jos suoritamme markkinointia ja muuta ulkoista viestintää.

Turvaässät omistaa oman sähköisen pilvipalvelimen sähköiselle tiedontallennukselle, jonka vuoksi emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille pilvipalvelutarjoajille.

Henkilötietojen luovuttaminen

Turvaässät saattaa joissain tilanteissa luovuttaa henkilötietoja tietyille valikoiduille kolmansille osapuolille. Tällaisia tahoja voi olla valikoidut liiketoiminnalliset yhteistyökumppanit, alihankkijat sekä toimittajat. Tietyissä tilanteissa, joissa sopimuksen tekeminen vaatii luottotietojen selvittämistä, voimme luovuttaa luottotiedot valitulle luottotietoyritykselle.

Esimerkkinä, vartiointipalvelun tilaajalle ei voida tarjota omatoimisesti vartiointipalvelua pitkän kulkuetäisyyden vuoksi, jonka johdosta vartiointipalvelu hankitaan alihankinnalla paikalliselta vartiointiyritykseltä, joka taas tarvitsee työn suorittamiseen esim. kohteen vastuuhenkilön yhteystiedot. Muita tilanteita voi olla mm. liiketoiminnan osto- tai myyntitilanne, yritykseltämme edellytetään tietojen luovuttamista lakiperustein, tai henkilötietojen luovuttaminen tytäryhtiöillemme.

Henkilötiedot omistava henkilö voi pyytää omatoimisesti itseään koskevia henkilötietoja tietosuojavastaavaltamme. Henkilön oikeellisuuden varmistuksen jälkeen luovutamme häntä koskevat henkilötiedot henkilölle.

 Tiedon vastaanottaja  Peruste
 Alihankkijat  Tarjotaksemme asiakkaalle hänen tilaamaansa palvelua tehokkaasti.
 Tytäryhtiöt  Tarjotaksemme asiakkaalle hänen tilaamaansa palvelua tehokkaasti.
 Kameravalvontajärjestelmät  Varmistaaksemme asiakkaamme tai muun kohteen turvallisuustason.
 Viranomaistahot  Täyttääksemme lain vaatimat velvoitteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeutesi henkilötietojesi suhteen

Olet oikeutettu:

  • Tarkastamaan hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot
  • Pyytämään oikaisua sinua koskevista virheellisistä henkilötiedoista
  • Pyytämään poistoa sinua koskevien tietojen osalta, tilanteessa, jossa Turvaässät ei omaa enää perusteltua syytä pitää hallussaan henkilötietojasi esim. palveluntarjonnan osalta; tai jos olet perunut Turvaässien oikeuden käyttää näitä henkilötietoja.
  • Vastustamaan tietojen käyttöä profilointiin tai suoramarkkinointiin
  • Pyytää Turvaässiä antamaan sinua koskevat henkilötiedot sinulle
  • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Olemme oikeutettuja käyttämään antamiasi henkilötietojasi suostumuksellasi siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi tähän, tai kun henkilötietosi tulee poistaa järjestelmästämme tietyn ajan jälkeen. Valituksen henkilötietojasi koskevista loukkaavista toimenpiteistä voit tehdä valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/etusivu. Pyydämme kuitenkin olemaan ensisijaisesti yhteydessä Turvaässien tietosuojavastaavaan.

Muuta huomioitavaa

Henkilötietoja säilytetään Turvaässien suojaamassa tilassa perustellun ajan, joka vaihtelee tilannekohtaisesti. Säilytysaika on kuitenkin riippuvainen lain määräyksiin niiltä osin, joita laki erikseen määrittelee.

Turvaässät Ky ei siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

Pidätämme oikeudet muokata tätä tekstiä myöhemmin. Muokkaukset tapahtuvat kuitenkin täysin lain sallimien rajojen sisäpuolella. Kotisivuiltamme (www.turvaassat.fi) löytyvää selostetta täten päivitetään toimintaympäristön vaatimin tavoin, jonka jälkeen päivitetty seloste päivitetään kotisivuillemme, jossa se myös astuu voimaan välittömästi lisäyksen jälkeen.

Voit olla yhteydessä meihin seuraavilla tavoilla:

  • Tietosuojavastaava: Marko Haanpää – +358 (0) 400 856 241 – marko@turvaassat.fi
  • Asiakaspalvelu: info@turvaassat.fi
  • Yhteydenottolomakkeella osoitteessa: http://www.turvaassat.fi/pyyda-tarjous

Kiitos yhteistyöstä!

Turvaässät blogi

Lue kaikki »

31.12.17

Vuosi 2017 Turvaässillä

Vuosi 2017 on ollut Turvaässille monella tapaa mu…

Lue lisää
15.11.17

Kameravalvonta

Kameravalvonnan yleistyminen on ollut suurta viime…

Lue lisää
18.10.17

Vartijat vanhustenkin apuna

Useilla paikkakunnilla liikkumisapua kaipaavan van…

Lue lisää
25.04.17

Varkaus maksukortilta

Skimmaus Englannin kielen sanasta ”skimming…

Lue lisää
Ota
yhteyttä
Ilmainen
turva-
kartoitus